tidtryck_original

Viktig information gällande hantering av medlemsregister med personuppgifter

Viktig information gällande hantering av medlemsregister med personuppgifter
För arbete med medlemstidning eller annat där medlemmar i register med personuppgifter krävs för adressering eller liknande skall representant från beställare lämna registret på en minnessticka eller ladda upp filen här nedan. Tidtryck får därefter nyttja registret för den trycksak som är beställd och gällande och enbart till den.
När trycksaken är färdigställd skall samtliga personuppgifter lämnade från beställaren raderas.

Rutiner.
Vi använder en separat dator för hantering av adressering, denna är ej uppkopplad till någon backuppfunktion eller nätverk och alla filer raderas automatiskt efter 14 dagar.